Headerafbeelding

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als dienstverlener streven wij naar een gezonde bedrijfsvoering. Onze mensen en middelen staan ter beschikking om evenementen tot een succes te maken en de veiligheid te vergroten. Binnen MH Security neemt MVO oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds vaker een grotere rol in. In onze dienstverlening zoeken wij naar een balans tussen zakelijke aspecten, sociale doelen en het milieu. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij zowel een hoger bedrijfsrendement na, als dat wij de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

We handelen hierbij volgens de principes van de 3 P's: People, Planet, Profit.

Dit blijft niet slechts bij woorden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij MH Security komt op diverse manieren zichtbaar naar voren. Enkele voorbeelden:

Medewerkers

Om onze medewerkers optimaal tot bloei te laten komen, zorgen we voor een stabiele en stimulerende werkomgeving. We dagen iedere medewerker uit om zichzelf te ontwikkelen en zijn talenten optimaal te benutten. Daarin houden we wel maat: we waken voor een goede balans tussen werk en privé. 

Onze beveiligers nemen de volle verantwoordelijkheid voor hun werk en vak. We leveren integer, betrouwbaar en deskundig werk.

Onze kwaliteitsbelofte is niet zomaar een uitspraak: we voldoen aan de wet en externe norm- en regelgeving van beroepsorganisaties en zijn in het bezit van een ND-nummer. Daarnaast is het merendeel van onze medewerkers in het bezit van een EHBO en AED diploma.

Papiergebruik

MH Security heeft haar organisatie zo ingericht dat er nauwelijks nog papier wordt gebruikt. Facturen worden digitaal verzonden evenals offertes en ook intern wordt er nagenoeg geen papier meer gebruikt. Medewerkers zijn voorzien van digitale hulpmiddelen om al hun werkzaamheden uit te kunnen voeren en te registreren.

Sociaal gebied

Ook op sociaal gebied ondernemen wij veel initiatieven. Zo ondersteunen wij diverse evenementen en sponsoren wij diverse ideële organisaties: 

  • Stichting 12q
  • Alpe d’Huzes
  • Stichting (Z)onder Dak

kunnen wij iets voor u betekenen?

contact opnemen

© MH Security 2021Created by